Herb księcia Ernesta Bogusława von Croy
Miejsce ekspozycji
Konkatedra św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim, Polska
Opis
Umieszczony po lewej stronie ukośnej ścianki zamykającej prospekt organowy od dołu 8-polowy herb księcia otoczony płaskorzeźbionym wieńcem z liści dębu. W lewym górnym polu herb własny księcia (czarne pasy na czerwonym tle), w polu centralnym herb księstwa Lotaryngii, z którego pochodził jego ojciec książę Ernest Croy i Aerschot, francuski marszałek polny Francji. Malowany wieniec trzymany przez dwie postaci kobiece został domalowany dopiero w 1938 r.