Inicjał księcia Ernesta Bogusława von Croy
Miejsce ekspozycji
Konkatedra św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim, Polska
Opis
Umieszczona po prawej stronie ukośnej ścianki zamykającej prospekt organowy w płaskorzeźbionym wieńcu umieszczony został wiązany inicjał księcia w lustrzanym odbiciu. Został złożony z liter E B D C (czyli Ernestus Bogislaus Dux Croyae – Ernest Bogusław książę Croy), nad którymi umieszczono mitrę książęcą. Malowany wieniec trzymany przez dwie postaci kobiece został domalowany dopiero w 1938 r.