Krucyfiks
Opis
Rzeźba Ukrzyżowanego powstała zapewne w warsztacie jednego z artystów działających na potrzeby dworu książęcego w Szczecinie w 1 poł. XVI w. Krzyż został wykonany dopiero w XIX w. i wtórnie połączony z rzeźbą.