Malowidło „Haec Regna capesse”
Opis
Malowidło umieszczone w drugiej od góry płycinie parapetu schodów z malowidłem przedstawiającym emblematyczną scenę Chrystusa oczekującego na duszę prowadzoną przez wzburzone fale (obłoki?) przez anioły ku niebiańskiej Jerozolimie widocznej w głębi obrazu, zatytułowane „Haec Regna capesse" [Te królestwa miały zostać zdobyte].