Mojżesz wydobywa wodę ze skały
Miejsce ekspozycji
Konkatedra św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim, Polska
Opis
Płycina w prawej skrajnej ściance lektorium przedstawia scenę z Księgi Wyjścia Starego Testamentu – Mojżesz uderza laską w skałę, z której wypływa woda dla zaskoczonych Izraelitów, którzy konając z pragnienia na pustyni zaczynali wątpić w Boga.

Malowidło wraz z innymi powstało dzięki fundacji księcia Ernesta Bogusława von Croy, by umieszczone na kracie lektorium uzupełniało treści symboliczne znajdującego się obok ołtarza.