Ofiarowanie Izaaka
Miejsce ekspozycji
Konkatedra św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim, Polska
Opis
Wykonana w warsztacie Heinricha Redtela ze Stargardu w 1685 r. płycina w lewych drzwiach lektorium przedstawia starotestamentowa scenę, gdy Abraham ofiarowuje Bogu życie swojego pierworodnego syna Izaaka. Nawiązuje do treści symbolicznych ołtarza „Ecce homo", który pierwotnie stał w centralnej części lektorium.