Polichromia „Chrystus Sędzia”
Opis
Zasiadający na tronie Chrystus w mandorli, którą od góry i dołu flankują medaliony z symbolami czterech ewangelistów należy do nielicznych zachowanych XIV-wiecznych polichromii, które pierwotnie zdobiły katedrę.