Polichromia kaplicy biskupiej
Miejsce ekspozycji
Konkatedra św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim, Polska
Opis
W dawnej kaplicy biskupiej zachowały się polichromie żeber w formie wici roślinnych, a gurt otrzymał ornament geometryczny, zaś jego wspornik zdobią dwie ludzkie głowy. Na przeciwnym krańcu umieszczono głowy małp.