Rzeźba „Biskup – św. Otton (?)”
Miejsce ekspozycji
Konkatedra św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim, Polska
Opis
Rzeźbiarz Johann Grundmann przedstawiła biskupa w mitrze i z pastorałem w lewej dłoni na zwieńczeniu lewej wieżycy organu głównego. Przyjmuje się, że jest to wyobrażenie biskupa Ottona z Bambergu – chrystianizatora Pomorza i patrona parafii katedralnej.