Rzeźba muzykującej niewiasty
Opis
Figura jednej z muzykujących niewiast ustawiona na prawej, skrajnej wieżycy pozytywu trzyma w lewej ręce instrument perkusyjny w kształcie trójkąta z nanizanymi na jedno z ramion obręczami. Stanowi element grupy dziewięciu kobiet z instrumentami, sławiących Stwórcę poprzez muzykę.