Rzeźba „św. Michał Archanioł”
Miejsce ekspozycji
Konkatedra św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim, Polska
Opis
Rzeźba wieńcząca kompozycję organu głównego przedstawia św. Michała Archanioła z mieczem płomienistym w uniesionej prawej ręce, w opuszczonej lewej prawdopodobnie pierwotnie znajdowała się waga (niezachowana).
Figura ta stanowiła aluzję do powtórnego przyjścia Zbawcy.