Salvator Mundi
Miejsce ekspozycji
Konkatedra św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim, Polska
Opis
Pochodzący z 2 poł. XVII w. wizerunek Chrystusa – Salvatora Mundi, trzymającego przed sobą kulę ze złotym krzyżem, pochodzi prawdopodobnie z kościoła w Gostyniu. Do katedry został przeniesiony po 1945 r.