Ukrzyżowanie
Miejsce ekspozycji
Konkatedra św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim, Polska
Opis
XIV-wieczna polichromia ze sceną Pasji na sklepieniu absydy prezbiterium po 1630 r. została zamalowana w trakcie remontu katedry po pożarze i wtórnie odkryta dopiero w trakcie prac konserwatorskich w XX w.