Wspornik
Opis
Jeden z XIV-wiecznych wsporników żeber sklepień naw bocznych.