Zbieranie manny na pustyni
Opis
Powstała w 1685 r. płycina w lewej skrajnej ściance lektorium przedstawia Hebrajczyków zbierających mannę zesłaną przez Boga podczas ich wędrówki przez pustynię do Ziemi Obiecanej. Jest to nawiązanie do treści symbolicznych ołtarza znajdującego się obecnie w nawie południowej, a pierwotnie stanowiącego element centralny lektorium.